Tag: nieumywakin

Rozmowy z Nieumywakinem II

Dziś zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem  wywiadu z Iwanem Pawłowiczem Nieumywakinem, który ukazał się 28 listopada 2002 roku w rosyjskiej gazecie „Argumenty i fakty” jako część artyukułu pt. Szpital kosmiczny w wersji naziemnej.

professor-neumyvakinNazwisko Iwana Pawłowicza Nieumywakina, zajmującego się przez ponad 40 lat kwestiami leczenia i uzdrawiania człowieka, jest dobrze znane zarówno w kręgach profesjonalnych lekarzy, jak i wśród reprezentantów alternatywnej, nieoficjalnej medycyny. Doktor nauk medycznych, profesor, laureat nagród państwowych, rzeczywisty członek Rosyjskiej Akademii Nauk, autor ponad 200 prac naukowych, zasłużony wynalazca, mający na swym koncie 85 autorskich świadectw patentowych, od 1959 roku przez 30 lat był nierozerwalnie związany z medycyną kosmiczną.

Będąc twórcą unikalnej placówki – szpitala kosmicznego na pokładzie statku, Iwan Pawłowicz Nieumywakin nie tylko koordynował pracę wiodących rosyjskich specjalistów w tej dziedzinie medycyny, ale i sam opracowywał nowe zasady, metody i środki udzielania kosmonautom pomocy medycznej w czasie lotów kosmicznych różnej długości.

Nawet kiedy sama wzmianka o medycynie ludowej uważana była przez lekarzy za godną potępienia, on starał się jak najszerzej wprowadzać do praktyki lekarskiej metody leczenia pozbawione lekarstw, a począwszy od 1989 roku, kiedy medycyna ludowa „wyszła z podziemia”, skupił wszystkie swe siły, doświadczenie i wiedzę na jej rozwoju. Obecnie Nieumywakin jest członkiem Wszechrosyjskiego Profesjonalnego Stowarzyszenia Specjalistów Medycyny Tradycyjnej i Ludowej. Posiada tytuł „Głównego Znachora Rosji”.

Czytaj dalej „Rozmowy z Nieumywakinem II”

Rozmowy z Nieumywakinem 1

Dziś przedstawiamy pierwszy wywiad z Iwanem Pawłowiczem Nieumywakinem, którego ongiś udzielił bułgarskim mediom, jak też postać samego lekarza i naturopaty w jednej osobie.

d09dd0b5d183d0bcd18bd0b2d0b0d0bad0b8d0bdIwan Pawłowicz Nieumywakin (1928-2018) – profesor, doktor nauk medycznych, naturopata, specjalista w zakresie medycyny ludowej, członek rzeczywisty Europejskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Międzynarodowej Akademii Informatyzacji i Nauk Energoinformatyzacyjnych, Nauk Medyczno-Technicznych, Zasłużony Wynalazca Rosji, laureat Nagrody Państwowej, członek prezydium Wszechrosyjskiego Zawodowego Stowarzyszenia Medycznego Specjalistów Tradycyjnej Medycyny Ludowej i Uzdrowicieli.

W 1951 roku ukończył Instytut Medyczny w Kirgistanie. Następnie przez osiem lat służył w Armii Radzieckiej na Dalekim Wschodzie jako lekarz lotniczy. W ciągu swojej ponad 50-letniej praktyki medycznej przyszło mu pracować z czołowymi przedstawicielami rosyjskiej nauki. Wiele czasu poświęcił m. in. na badania związane z gazami i różnymi mieszankami oddechowymi, a także samym mechanizmem oddychania. Początkowo pracował jako chirurg, a od 1959 roku przez wiele lat zajmował się opracowywaniem metod leczenia w ekstremalnych warunkach panujących na orbicie okołoziemskiej, czyli tak zwaną medycyną kosmiczną. Autor ponad 200 prac naukowych, posiadający 85 świadectw autorskich o dokonanych wynalazkach (patentów). Większość jego badań poświęcona była poszukiwaniom optymalnych metod leczenia i środków profilaktyki różnych schorzeń poprzez NIESPECYFICZNE oddziaływanie na organizm, takie jak hemosorbcja, elektroneurolepsja (elektroanalgezja), zewnętrzna kontrpulsacja, naświetlanie biopłynów promieniowaniem ultrafioletowym (UV) albo uzdrawianie człowieka przy pomocy różnorodnych sposobów i środków MEDYCYNY LUDOWEJ.

Czytaj dalej „Rozmowy z Nieumywakinem 1”