Tag: jefimow

Wyjście z matrycy poprzez wybór zdrowego trybu życia

Dziś publikujemy wykład (film z napisami oraz tekst wystąpienia) Wiktora Jefimowa dla młodzieży gimnazjalnej. Otwiera w nim oczy na wiele spraw niebędących przedmiotem dyskusji w mediach głównego nurtu, które nie wchodzą w zakres badań oficjalnej nauki, a tym bardziej nie są częścią składową obecnego systemu edukacji w naszych krajach.

1481408067_2016-12-11_1-11-14Wiktor Aleksiejewicz Jefimow jest konceptualnym analitykiem, profesorem, doktorem nauk ekonomicznych, kandydatem nauk technicznych. Przez 10 lat zajmował stanowisko rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Petersburgu. Z zawodu fizyk, posiada w sumie trzy dyplomy akademickie: techniczny, polityczny oraz finansowo-ekonomiczny. Jest autorem i współautorem wielu różnorodnych prac naukowych, zwłaszcza z dziedziny metalurgii, zarządzania i gospodarki, a na dodatek człowiekiem posiadającym bogate i bardzo zróżnicowane życiowe doświadczenie. Wiele lat prowadzi wykłady na temat Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego, szczególnie w zakresie ekonomii, socjologii, psychologii, filozofii, teologii, metodologii zarządzania, skupiając się na zagadnieniach zarządzania ponadpaństwowego, fenomenie władzy konceptualnej, problemach współczesnej kultury, podstawach bezpieczeństwa światopoglądowego w warunkach globalizacji, jak również na kwestiach trzeźwości i zdrowym trybie życia. Kilkakrotnie odznaczany nagrodami państwowymi, m. in. medalem orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” II stopnia, orderem „Znak Honoru”, złotym medalem Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej „Za Wkład w Rozwój Kompleksu Rolniczo-Przemysłowego Rosji”.

Autor książek „Władza konceptualna: mit czy rzeczywistość?” (2002), „Elementarz ekonomiczny” (2003), „Przejrzenie” (2004), „Globalne zarządzanie a człowiek. Jak wydostać się z matrycy” (2016), będącej wznowioną publikacją pozycji „Kurs epoki Wodnika. Apokalipsa czy przeobrażenie“ (2011).

Czytaj dalej „Wyjście z matrycy poprzez wybór zdrowego trybu życia”